ถวายพระพร

Name *
Content *
   
 

นาย กฤษดา ลานอก

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Thursday, 25 December 2014

นางสุภาพร วงษ์สมุทร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Wednesday, 24 December 2014

ส.ต.พงส์สัจจาฌ์ วิริยะเรืองกิจ และครอบคร...

ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Tuesday, 23 December 2014

บดินทร์ ชัยศรีชุติชัย และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Monday, 22 December 2014

นายณฐพพงศ์ ศรีบัวแดง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Monday, 22 December 2014

ปราณี เนตรรัตนะ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Monday, 22 December 2014

นายเข็มชาติ ชุมแวงวาปี

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Sunday, 21 December 2014

นายทองอยู่ เท้งบางด้วนและครบครัว

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Sunday, 21 December 2014

นายไมตรี และครอบครัวบุพชาติ

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Sunday, 21 December 2014

อินทร์สมบัติ=อินทรสมบัติ@อมาตยกุล@แสงประ...

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสําราญ พระวรกาย พระทัย.

Sunday, 21 December 2014

ครอบครัวธีระบุตร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Sunday, 21 December 2014

นายแพทย์อนุชิธ-เเพทย์หญิงลลิดาเเละครอบคร...

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดชั่วกาลนาน

Friday, 19 December 2014

HS1GXW,E22MFO และครอบครัว

ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ ทรงพระเกษมสำราญ เป็นมิ่งขวัญแก่ชาวไทย พสกนิกรของพระองค์ ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Friday, 19 December 2014

น.ส.วิไลลักษณ์ เพ็ญวงษ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญค่ะ

Friday, 19 December 2014

นายสถิตย์ จำเริญทิพย์ พร้อมครอบครัว

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชาชนชาวสยาม ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผอ.สถานีวิทยุพัฒนาและส่งเสริมการ เรียนรู้ชุมชนวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

Friday, 19 December 2014

นาย นพดล ภัณธนเกษม

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Friday, 19 December 2014

E20EHW และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

Thursday, 18 December 2014

หจก.นากลางเรดิโอ 104.25 MHz.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Wednesday, 17 December 2014

น.ส.สำลี ชมทอง

ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

Wednesday, 17 December 2014

นายไพบูลย์ ดวงปากดี

ขอพระองศ์ ทรงพระเจริญ

Wednesday, 17 December 2014

สุดารัตน์ แก้วงาม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Tuesday, 16 December 2014

นายจรูญ วรวิบูล และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาชนชาวไทยตลอดไป

Monday, 15 December 2014

นางสาว วรวรรณ ตุปันนา

ขอถวายพระพรแด่องค์สมเด็จพ่อของแผ่นดิน จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท ทิพย์มณี เคเบิลทีวี จำกัด

Monday, 15 December 2014

ร.ต.สุจิตร มีระหงษ์ ร.น. และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Saturday, 13 December 2014

นายทา คำทาก และครอบครัว

ทรงพระเจริญ

Saturday, 13 December 2014

E20ZUCพร้อมครอบครัว

ขอพระองศ์ทรงพระเจริญ

Friday, 12 December 2014

นายอรุณ มหาไพบูลย์และครอบครัว

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Friday, 12 December 2014

นายสุเมศ ทับเงิน นางฉลอง ทับเงิน นายณัฐพ...

ใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาท ข้าพระพุทธเจ้าครอบครัว นามสกุลทับเงิน ขอให้พระองค์มีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ ทรงพระเกษมสำราญ อยู่คู่เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทย ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

Friday, 12 December 2014

นายสุเมศ ทับเงิน นางฉลอง ทับเงิน นายณัฐพ...

ใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาท ข้าพระพุทธเจ้าครอบครัว นามสกุลทับเงิน ขอให้พระองค์มีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ ทรงพระเกษมสำราญ อยู่คู่เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทย ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

Friday, 12 December 2014

E22FNS และสมาชิกในครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Friday, 12 December 2014

นายฉกาจและนางสาวรัตติกาล ดาราดิลก

ขอพระองค์ และองค์ราชินีทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Friday, 12 December 2014

พรเพ็ญ สอนจรูญและครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Friday, 12 December 2014

นายทศพนธ์ นรทัศน์ HS4HNL และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Friday, 12 December 2014

e20cvp

ทรงพระเจริญ

Friday, 12 December 2014

นายพรหมมาตร บุญมีวิเศษและครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Thursday, 11 December 2014

นายบัญชา จันทร์สิริกมล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Thursday, 11 December 2014

ร.ต.จักรพันธ์ รักจำรูญ

ในวาระโอกาสครบรอบ ๘๗ พรรษา ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชองค์จอมทัพไทย ข้าพุทธเจ้าเป็นข้าราชการในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Thursday, 11 December 2014

นายปภัช นวลอินทร์

ขอถวายพระพรชัยมงคลในวโรกาสทรงมีพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ และมีพลามัยที่แข็งแรงอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าฯ ด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Thursday, 11 December 2014

หจก.วิทยุเสียงจะนะ

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเจริญ

Wednesday, 10 December 2014

นายพรชัย หันจันทร์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Wednesday, 10 December 2014

อนงค์ หันจันทร์

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Wednesday, 10 December 2014

วรรณวลี ดาวเรือง

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Tuesday, 09 December 2014

จันทนา เกิดมณีและครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Tuesday, 09 December 2014

นายปรีชา ไชยนอก และครอบครัว

ทรงพระเจริญ

Tuesday, 09 December 2014

นายอนันตชัย ฉลาดดีและครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Monday, 08 December 2014

นายวิสุทธิ์ เชื้อทอง

ทรงพระเจริญ

Monday, 08 December 2014

นาย วิศิษฎ์ มนัสมาสเจริญ

ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Monday, 08 December 2014

พลโทวะสุวัจน์ สัตเวธิติกุล

พร้อมปฏิบัติงานทุกเรื่องตามที่ได้ร้องขอไว้ทั้งประเทศ

Sunday, 07 December 2014

ร.ต.ชัชพงศ์ เพิ่มผล และครอบครัว

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Sunday, 07 December 2014

นางสาวศิริเพ็ญ ภักดี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Sunday, 07 December 2014

นางสาว วราพร บัวขจร

ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเจริญ

Sunday, 07 December 2014

ข้าพระพุทธเจ้าห้างหุ้นส่วนสามพลังหนุ่ม อ...

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Sunday, 07 December 2014

ข้าพระพุทธเจ่านายสุทธินัน ทศภานนท์ สถา...

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Sunday, 07 December 2014

นายปกรณ์ สุขสำราญ

ขอถวายพระพรแด่องค์สมเด็จพ่อของแผ่นดิน จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า สถานีวิทยุผาสามยอดเรดิโอ ตำบลผาสามยอด อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

Sunday, 07 December 2014

นางสาวเยาวลักษณ์ คำป้อม และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Sunday, 07 December 2014

ินายพงษ์ศักดิ์ ตั้งสวัสดิ์ตระกูล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Sunday, 07 December 2014

ด.ช.กฤตภาส ยาวิราช

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Sunday, 07 December 2014

นางสาววัจนา ชื่นทองคำและครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญและทรงมีพระสุขภาพและพระพลานามัยสมบูรณขึ้น ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Sunday, 07 December 2014

E20TQI และสมาชิกในครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Saturday, 06 December 2014

ร.ต.ชัชพงศ์ เพิ่มผล และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาชนชาวไทยตลอดไป

Saturday, 06 December 2014

นายสุรฉัตร กลางพระเนตร และครอบครัว จาก จ...

ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ ทรงพระเกษมสำราญ เป็นมิ่งขวัญแก่ชาวไทย พสกนิกรของพระองค์ ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Saturday, 06 December 2014

บุญเพิ่ม ธีระกาญจน์

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขัวญของประชาชนชาวไทยตลอดไป

Saturday, 06 December 2014

ครอบครัวครุฑหลวง

ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Saturday, 06 December 2014

นางสาวแก้วตา สวาทพงษ์

ขอพระองค์ทรงพระเจรฺิญยิ่งยืนนาน

Saturday, 06 December 2014

นางสาวแก้วตา สวาทพงษ์

ขอพระองค์ทรงพระเจรฺิญยิ่งยืนนาน

Saturday, 06 December 2014

นางสาวแก้วตา สวาทพงษ์

ขอพระองค์ทรงพระเจรฺิญยิ่งยืนนาน

Saturday, 06 December 2014

ไฟว์สตาร์เว็ปเรดิโอ นครสวรรค์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Saturday, 06 December 2014

นายสนอง เปรมบัติ และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Saturday, 06 December 2014

นายพงษ์ศักดิ์ ไชยธรรมมา

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Saturday, 06 December 2014

นายพีระพงศ์ เทือกทิพย์ HS8TRY และ ครอบคร...

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

Friday, 05 December 2014

็HS6TNN

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Wednesday, 03 December 2014

ประเสริฐ จันทร์สว่าง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Wednesday, 03 December 2014

สถานีวิทยุ เซเว่นเลิฟเดย์ FM101.75MHz สุ...

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

Wednesday, 03 December 2014

กัญญาพัฒน์ วัชรเสวี

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

Wednesday, 03 December 2014

รัชดาวรรณ จันทรสิทธิ์ และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Tuesday, 02 December 2014

นส.วิไล กล้าหาญ

ขอพระอค์ทรพระเจริญ

Tuesday, 02 December 2014

พลวัต ทับเพรียง และครอบครัว

ขอพระองศ์ทรงพระเจริญ

Tuesday, 02 December 2014

รัชฎาพร ทรัพย์มี และครอบครัว

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

Tuesday, 02 December 2014

นายบุญยิ่ง โหมดเทศน์และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Tuesday, 02 December 2014

กัมปนาท ตันติวิท และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Tuesday, 02 December 2014

ร.ค.ค.อิทธิ เทียนเงิน พร้อมครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

Tuesday, 02 December 2014

HS3SOY และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Tuesday, 02 December 2014

นาย สุรชัย พนมไส E22HJM

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Tuesday, 02 December 2014

ไชยวัฒน์ เอื้อชีวกุล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน

Monday, 01 December 2014

นางสาวเพชรรัตน์ ฆโรภาส

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

Monday, 01 December 2014

สัมฤทธิ์ หนูสกุลและครอบครัว

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Monday, 01 December 2014

นาย จักรกฤษณ์ พัชนีพรรณ พลอยมุข

วันที่ 5 ธันวามหาราช ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา

Monday, 01 December 2014

92.50 MHz วิทยุบ้านป่าหล่าย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Monday, 01 December 2014

E22PFW และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Monday, 01 December 2014

ปานจันทร์ ทีสุกะ

ขอพระองค์รงพระเจริญ

Monday, 01 December 2014

สถานีวิทยุฯคนอุทัยเก่า อุทัยธานี

ขอจงทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยสืบไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

Monday, 01 December 2014

สุรีย์พัชญ์ ชมทรัพย์ โครเชอมอร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Monday, 01 December 2014

นายเชิดชัย เคมาไชย และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Monday, 01 December 2014

ครอบครัว สุขสมบูรณ์วัฒนา

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง มีประชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Monday, 01 December 2014

นายธีระ-นางสุชาดา ติลกกุล

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ ทรงพระเกษมสำราญ และทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

Monday, 01 December 2014

สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสกลนคร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

Monday, 01 December 2014

แพรว สีนาค และครอบครัว

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

Sunday, 30 November 2014

ปวีณ์รัตน์ จงรับกลาง และพ่อแม่

ทรงพระเจริญ ขอให้พระองค์ มีพระชนมายุยืนนาน

Sunday, 30 November 2014

วันดี เที่ยงธรรม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Sunday, 30 November 2014

หจก.พรเทพ มีเดีย แอนด์ เซอร์วิส

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Sunday, 30 November 2014

หจก.พรเทพ มีเดีย แอนด์ เซอร์วิส

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

Sunday, 30 November 2014

พระครูปริยัติกิจจานุกรม

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

Saturday, 29 November 2014

นายพงศธร พระสุพรรณ

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

Saturday, 29 November 2014

นายพงษ์วิสุทธิ์ พระสุพรรณ

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

Saturday, 29 November 2014

นายจีระ - นางวันเพ็ญ พระสุพรรณ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ขอพระองค์ทรงมีพระเกษม สำราญ ขอพระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมใจของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

Saturday, 29 November 2014

สถานีวิทยุป่าติ้ว F.M.100.50 MHz. อ.ป่...

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

Saturday, 29 November 2014

นายจีระ - นางวันเพ็ญ พระสุพรรณ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Saturday, 29 November 2014

E23ONJ และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Saturday, 29 November 2014

อารีย์ ทุ่งกลาง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Saturday, 29 November 2014

นางนาวี ไพชำนาญ และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Saturday, 29 November 2014

นายธำรงศักดิ์ ชุ่มใจและครอบครัว

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Saturday, 29 November 2014

นางพรพันธ์ ชุ่มใจ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Saturday, 29 November 2014

ข้าพเจ้า นายธีรพล จำปาจันทร์

ขอเดชะไต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้าพระเจ้านายธีรพล จำปาจันทร์ ขออาราธนาอันเชิญคุณพระศร๊รัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก โปรดประทานพรอันประเสริฐสูงสุด โปรดบังเกิดแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่าน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Saturday, 29 November 2014

สถานีวิทยุกระจายเสียงบัดดี้ bfm.88.25 mh...

ขอให้พระองค์ท่านทรงพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Saturday, 29 November 2014

สถานีวิทยุคู่บุญคนแสนดี 100.75 เมืองอุบล

ขอให้พระองค์ท่านทรงพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Saturday, 29 November 2014

สถานีวิทยุบ้านทรายทอง อ.เขมราฐ จ.อุบล

ขอให้พระองค์ท่านทรงพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Saturday, 29 November 2014

ครอบครัว รุ่งแสนทวี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Saturday, 29 November 2014

สถานีวิทยุกระจายเสียงบัดดี้ จ.อุบลราชธาน...

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Saturday, 29 November 2014

ธีรชัย อภิชาตตระกูล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Friday, 28 November 2014

สุทัศน์ บุญสวัสดิ์

ขอพระองค์มีพระชมมายุยิ่งยืนนาน

Friday, 28 November 2014

นายสุทัศน์ บุญสวัสดิ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญอายุยิ่งยืนนาน

Friday, 28 November 2014

ร้อยตรี สำเภา วัดพุ่มพวง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Friday, 28 November 2014

นายเกษม ปะฏิวาโห

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Friday, 28 November 2014

วิทยุสะแกราชวิทยุเบญจรงค์โคราช

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Friday, 28 November 2014

ณัฐสิทธิ น้ำาขาว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ อยู่เป็นร่มโพธ์ร่มไทร ของปวงประชา

Friday, 28 November 2014

วิทยุสะแกราชสัมพันธ์วิทยุเบญจรงค์โคราช

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Friday, 28 November 2014

วิทยุคนสะแกราชสัมพันธ์ และวิทยุเบญจรงค์โ...

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Friday, 28 November 2014

น.ส.ฉลวยลักษณ์ ฤทธิมงคล และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยั่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทย

Friday, 28 November 2014

เพลินพิศ วีระอนันตวัฒน์ และครอบครัว

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Friday, 28 November 2014

E 29 ADQ และ E 22REO พร้อมครอบครัว ติมนา...

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

Friday, 28 November 2014

E 29 ADQ และ E 22REO พร้อมครอบครัว ติมนา...

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Friday, 28 November 2014

E 29 ADQ และ E 22REO พร้อมครอบครัว ติมนา...

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Friday, 28 November 2014

HS5KYZ และครอบครัว

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

Friday, 28 November 2014

E22MTN,E23RCB, พร้อม ครอบครัว

ร่วมถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์มีพลานามัยแข็งแรง พระชนย์มายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Friday, 28 November 2014

นายพรพันธ์ กิตติโฆน์ และครอบครัว

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Friday, 28 November 2014

นางมณทิณี เชื้องาม

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ อยู๋เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน

Friday, 28 November 2014

E22QZA และ E22NPC

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Friday, 28 November 2014

นางมณทิณี เชื้องาม

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน

Friday, 28 November 2014

E20WTD

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

Friday, 28 November 2014

E24ETF และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Friday, 28 November 2014

นายวัชระ ระงับภัย HS1XFR

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Friday, 28 November 2014

FM 107 MHz. โพนพิสัย เรดิโ หนองคาย

ทรงพระเจริญ

Friday, 28 November 2014

ทวิทย์ ทองเล็ก

ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

Friday, 28 November 2014

่นายพงษ์ศักดิ์ ไชยธรรมมา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

Friday, 28 November 2014

นางปวรพร นกแก้ว และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Friday, 28 November 2014

่นายพงษ์ศักดิ์ ไชยธรรมมา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

Friday, 28 November 2014

เทสโก้โลตัส สาขาหนองเรือ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Friday, 28 November 2014

วัชลาวลี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

Friday, 28 November 2014

ครอบครัวคงเกตุ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Friday, 28 November 2014

นางสาวสาวิตรี ศรีสด และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

Friday, 28 November 2014

นายณรงค์ อินสุข HS5 BW

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Friday, 28 November 2014

นายประวิทย์ เฮงสวัสดิ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Thursday, 27 November 2014

นายพันคำ ช่อวงศ์ และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Thursday, 27 November 2014

มาโนช ทิฐิธรรมเจริญ และ ครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

Thursday, 27 November 2014

เขตราชเทวี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง

Thursday, 27 November 2014

นางกมลวรรณ ฉันทกิจนุกูล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

Thursday, 27 November 2014

ไพโรจน์ วรรณุไล

ขอพระองค์ทรงพระพลานามัยสมบูรณ์ยิ่งยืนนาน ทรงพระเจริญ

Thursday, 27 November 2014

แม่สริ_จงรัก_โรจนวิภาต

ขอ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Thursday, 27 November 2014

แม่สริ_จงรัก. โรจนวิภาต

ขอจงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Thursday, 27 November 2014

นายสุรินทร์ รุ่งเรือง

ขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญ เป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทย ยิ่งยืนนาน มีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง

Thursday, 27 November 2014

สมคิด นาคะพิสุทธิ์ / E20GIG

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

Thursday, 27 November 2014

โสรัจจ์ ศรีพุฒ และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Thursday, 27 November 2014

นายชวลิต ฉัตรไพบูลย์วัฒน์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Thursday, 27 November 2014

จรีเมศ หลิมสมบูรณ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระวรกายแข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของชาวไทย ตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Thursday, 27 November 2014

Call Center 1200

น้อมนบอภิวาท แทบเบื้องบาทพระทรงศรี เอกองค์วงศ์จักรี สถิต ณ หทัยชน เทิดไท้ไอศวรรย์ สุขอนันต์เกษมสม แซ่ซ้องนโรดม ขอจงทรงพระเจริญ

Thursday, 27 November 2014

นางสาวกัญญา แสนคลัง

ขอทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Thursday, 27 November 2014

นางสาวกัญญา แสนคลัง

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

Thursday, 27 November 2014

สุชญา สดศรี

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

Thursday, 27 November 2014

นายปกรณ์ วิจิตรบุญยรักษ์ และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย แข็งแรง สมบูรณ์

Thursday, 27 November 2014

นาย ธนภัทร ลลิตาดุสิต และครอบครัว

ขอให้พระอยู่เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดไป

Thursday, 27 November 2014

นายมนต์สรรพ์ ทรงแสง

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญให้เหล่าพสกนิกรชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Thursday, 27 November 2014

นายนิพนธ์ โสมเสริมทรัพย์

ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองพระเจ้าอยู่หัวให้มีพลานามัยแข็งแรงมีอายุยืนยาวอยู่กับชาวไทยไปแสนนานและคุ้มครองปกป้องดูแลเชื้อพระวงศ์ทุกๆท่านให้มีสุขตลอดไปด้วย สาธุ

Thursday, 27 November 2014

HS3EQA

ทรงพระเจริญ

Wednesday, 26 November 2014

นายสังวาลย์ ผ่านอ้น HS3QEO

ขอให้ พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Wednesday, 26 November 2014

HS7OEO

" ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน... " QRU 73

Wednesday, 26 November 2014

Hs4Ovh สถานีวิทยุชุมชนภาษาธรรม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Wednesday, 26 November 2014

นางสาวจรรยารัตน์ ดิสสะมานและครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

Wednesday, 26 November 2014

ณัฐวุฒิ อาจปรุ

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

Wednesday, 26 November 2014

สถานีวิทยุส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะและวัฒ...

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Wednesday, 26 November 2014

นางสาวจตุพร ขวัยปลอด

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Wednesday, 26 November 2014

ปุณยนุช การเพียร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Wednesday, 26 November 2014

นางสาวฐิติยาภรณ์ ไชยทอง และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

Wednesday, 26 November 2014

E21VN,E22JWJ,E22JWK,E22VUJ และครอบครัว

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Wednesday, 26 November 2014

นายอัฐพงษ์ ชูลีธรรม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Wednesday, 26 November 2014

นายเกียรติศักดิ์ โบพรหม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Wednesday, 26 November 2014

นายบัญชา มโนโอภาสชัย และครอบครัว

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

Wednesday, 26 November 2014

สุรัช ลีลาวรรณเขต

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Wednesday, 26 November 2014

พิพัฒน์ บำรุงกาญจน์ และครอบครัว

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

Wednesday, 26 November 2014

นายอาณันย์ ดำมุณี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Wednesday, 26 November 2014

นายวิชาญ อ่อนชุลี และครอบครัว

ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ

Tuesday, 25 November 2014

สถานีวิทยุกระจายเสียง ชุมชนวัดลาดบัวขาว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Tuesday, 25 November 2014

รังษี วนเศรษฐ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Tuesday, 25 November 2014

นางพีรพรรณ ปัจฉิมานนทื และ ครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

Tuesday, 25 November 2014

ภัทรมน เกียรติศักดิ์โสภณ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Tuesday, 25 November 2014

จินดาวรรณ เข็มพล และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Tuesday, 25 November 2014

นางสาววราภรณ์ มอมขุนทด

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

Tuesday, 25 November 2014

นายนครินทร์ รัตนปัญญาHS1NIF และครอบครัว

ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ พระชนมายุยั่งยืนนาน

Tuesday, 25 November 2014

นายมนัส แก้วตาบุตร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Tuesday, 25 November 2014

ครอบครัวตันสุวรรณ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

Tuesday, 25 November 2014

สถานีวิทยุ FM90.25 MHz. อ.หาดใหญ่ จ.สงขล...

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

Tuesday, 25 November 2014

นายพัลลภ อังการกุล และครอบครัว

ขอให้พระองค์ท่านทรงพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Tuesday, 25 November 2014

นายเสน่ห์ สวนเศรษฐ และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Tuesday, 25 November 2014

รัตนา ศุภพงศ์

Long Live the KING ! Vive le Roi !

Tuesday, 25 November 2014

นางนุสรา หนาแน่น และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

Tuesday, 25 November 2014

น.ส.พรศิริ บุญเลิศวรกุล

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

Tuesday, 25 November 2014

นายอภิรักษ์ รังสฤษฎากร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Tuesday, 25 November 2014

ครอบครัวดำรงศิลป์สกุล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรงตลอดกาลนานเทอญ

Tuesday, 25 November 2014

วิทยุกระจากเสียง เพชรประชาสิทธิ์

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยี่งยืนนาน

Tuesday, 25 November 2014

นางสาวจิระภา สุขสำราญและครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ขอพระองค์ทรงมีพระเกษม สำราญ ขอพระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมใจของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

Tuesday, 25 November 2014

สถานีทรูเลิฟเรดิโอ 87.5 MHz อ.เมือง จ.แพ...

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Monday, 24 November 2014

นางสาวจรัสภาณ์ กิจแพทย์ และครอบครัว

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระวรกายแข็งแรง สมบรูณ์ ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Monday, 24 November 2014

นายวัชรินทร์ อึ้งพานิชย์ และครอบครัว

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

Monday, 24 November 2014

ครอบครัวสุจริตชีพ

ขอจงทรงพระเจริญ

Monday, 24 November 2014

นายตะวันเศรษฐ์ เซ็นนันท์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนย์มายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทย เทอญ

Monday, 24 November 2014

นายวรรณะ เศรษฐพงศ์ และครอบครัว

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

Monday, 24 November 2014

กมลชนก แก้วม่วง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Monday, 24 November 2014

Nature Radio

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Monday, 24 November 2014

นางสาวจิราภรณ์ ภักดีอุธรณ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Monday, 24 November 2014

ปราณี กฤษณะสุวรรณและครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระวรกายแข็งแรง ยิ่งยืนนาน

Monday, 24 November 2014

ข้าพระพุทธเจ้า นายประสงค์ เนืองทองและคณ...

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเทอญ

Monday, 24 November 2014

นางสาวจตุพร พรหมจารย์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Monday, 24 November 2014

นายไพรัตน หนาแน่น

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Monday, 24 November 2014

นางคณาพร สนธยานนท์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Monday, 24 November 2014

นัฐรินทร์ยา สุทฐิสินบวรรัช

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Monday, 24 November 2014

HS7OIR @E23GMC

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Monday, 24 November 2014

ครอบครัวสมหาญวงศ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Monday, 24 November 2014

นายนิรันดร์ ทับศรี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Monday, 24 November 2014

nirandr Tabsri

ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรง และมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

Monday, 24 November 2014

นายกุญชาติ แสงมณี และครอบครัว

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

Monday, 24 November 2014

นางสาว อารยา ศรีประยูร

ทรงพระเจริญ

Monday, 24 November 2014

สมชาติ ตวงมุกดา

ขอพระองค์ทรงมีสุขภาพแข็งแรง

Monday, 24 November 2014

ลัดดา แพรภัทรพิศุทธิ์

ขอพระองค์ทรงมี พระพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ ทรงเป็นร่มเกล้าชาวไทยสืบไป

Monday, 24 November 2014

นายบัญชา พุทธสุภะ และครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Monday, 24 November 2014

อังกูล บุญดีและครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Monday, 24 November 2014

นางสาวธัญญาพร ไตรยวงค์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Monday, 24 November 2014

มนต์ชัย ณ ลำพูน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

Monday, 24 November 2014

นายวสันต์ เริงสมุทร

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยื่นนาน เทอญ

Monday, 24 November 2014

พลอยไพลิน หาญสุทธิชัยและครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Monday, 24 November 2014

นายศรัณยู จิระกร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Saturday, 22 November 2014

 

Display Num